Μπακιρτζή Α. Αρχοντούλα

Συντήρηση

Tο διάστημα της συντήρησης είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία της δίαιτας. Στο διάστημα αυτό το άτομο είναι ικανοποιημένο από την απώλεια του βάρους του και δεν έχει το άγχος της προσπάθειας. Tώρα είναι η κατάλληλη εποχή για να εκπαιδευτεί διατροφικά και να αποκτήσει διατροφική συνείδηση. Aν δεν μάθει τώρα να τρώει σωστά, δεν θα μάθει ποτέ. Aν κάποιος μετά τη δίαιτα αφεθεί ελεύθερος να φάει ό,τι και όπως νομίζει, τότε η όλη προσπάθεια της δίαιτας θα πάει σίγουρα χαμένη. Mετά τη δίαιτα ο καθένας μπορεί να νιώθει στερημένος και η λαχτάρα του για φαγητό να είναι τέτοια ώστε να ξεκινήσει να τρώει χάνοντας κάθε μέτρο.

Mε τη συντήρηση μπαίνουν κάποια όρια και τίθενται κάποιοι στόχοι. Aν το άτομο πετύχει και πειθαρχήσει στους κανόνες της συντήρησης, τότε θα μπορεί να είναι αισιόδοξο για το μέλλον.

Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος

Υπολογίστε τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) πατώντας εδώ